Media

Główni patroni medialni 15. Krakowskiego Festiwalu Górskiego:

wspinanie-logo gory-logo
  npm-logo
 outdoor-logo

Wspierający patroni medialni 15. Krakowskiego Festiwalu Górskiego:

logo karnet bialy KurierUEK_winieta2_ok [Przekonwertowany]