Agata Rejowska-Pasek

Doktorantka w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia magisterskie z socjologii na Wydziale Humanistycznym AGH i studia licencjackie z religioznawstwa na Wydziale Filozoficznym UJ.

Agata Rejowska-Pasek

Jej zainteresowania naukowe sytuują się w obszarze socjologii duchowości. Bada nowe rytuały przejścia i transgresyjne zachowania społeczne (między innymi ruch Pro-ana czy alpinizm). Realizowała projekty badawcze dotyczące między innymi poszukiwaczy skarbów w Wałbrzychu („Skarb – szansa na wyjście z szybu?”, 2014) czy świeckich, zindywidualizowanych rytuałów przejścia („Oferta humanistycznych mistrzów ceremonii na rynku idei. Rekonstrukcja znaczeń humanistycznych ceremonii powitania, ślubów i pogrzebów, 2016-2017”). Jest autorką książki „Pęknięty dyskurs polskiego alpinizmu” (Libron).

%d bloggers like this: