Regulamin konkursu 11. KFG

  /    /  Regulamin konkursu 11. KFG

§1

Do konkursu filmu polskiego mogą zostać zgłoszone filmy autorstwa polskich filmowców, zrealizowane po 1 stycznia 2012. Obrazy mogą prezentować różne kategorie filmowe (fabularne, dokumentalne, animowane, eksperymentalne i inne), jak i tematy górskie (wspinaczka górska, skałkowa, wszelkie aktywności górskie, przyroda górska, turystyka i inne). Zalecany czas projekcji to nie powinien przekraczać 45 minut.

§2

Biuro Organizacyjne Festiwalu przyjmuje zgłoszenia do konkursu do dnia 15 listopada 2013 r. W terminie tym należy nadesłać na adres Krakowskiego Festiwalu Górskiego płytę z filmem w formacie DVD lub HD oraz wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione formularz zgłoszeniowy. O przyjęciu do selekcji decyduje data otrzymania filmu przez Biuro Organizacyjne Festiwalu.

§3

O dopuszczeniu filmu do konkursu filmu polskiego decyduje komisja selekcyjna. Lista zakwalifikowanych filmów zostanie ogłoszona na stronie www.kfg.pl do dnia 22 listopada 2013 r.

Do konkursu filmu międzynarodowego zostaną zaproszone filmy zagraniczne oraz wybrane na drodze selekcji filmy polskie. Zgłaszający filmy zostaną poinformowani do dnia 22 listopada 2013 r. o przyjęciu filmów do konkursu filmu międzynarodowego. Polskie filmy zakwalifikowane do konkursu międzynarodowego wezmą również udział w konkursie filmu polskiego.

§4

Filmy konkursowe będzie oceniać Jury, obradujące pod kierunkiem Przewodniczącego.

§5

Jury przyznaje następujące nagrody:

– dla najlepszego filmu – Grand Prix w konkursie filmu międzynarodowego (I nagrodę),

– dla najlepszego filmu – I nagrodę w konkursie filmu polskiego,

– II nagrodę w konkursie filmu polskiego.

Jury ma również prawo przyznawania dodatowych nagród i wyróżnień w konkursie międzynarodowym oraz polskim.

§6

W ramach Festiwalu przyznane zostaną również Nagrody Pozaregulaminowe (m.in. nagroda publiczności, nagrody sponsorów).

§7

Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury nastąpi dnia 8 grudnia 2013 r. w czasie gali finałowej. Podczas gali zostaną wręczone zwycięcom nagrody pieniężne i rzeczowe. W przypadku nieobecności laureata, jak i braku zastępstwa nagrody zostaną przekazane przelewem lub pocztą do 2 tygodni od zakończenia festiwalu.

§8

Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na: projekcje w trakcie trwania festiwalu oraz wykorzystanie fragmentów filmu w materiałach promocyjnych.

&9

Organizatorzy gwarantują iż przekazane do konkursu filmy nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Filmy przesłane na na różnego typu nośnikach nie podlegają zwrotowi.