Już tradycyjnie podczas Krakowskie Festiwalu Górskiego będziemy świadkami dwóch konkursów filmowych – międzynarodowego i polskiego.