Główni patroni medialni 15. Krakowskiego Festiwalu Górskiego:

wspinanie-logo
  npm-logo
gory-logo
 outdoor-logo  

Wspierający patroni medialni 15. Krakowskiego Festiwalu Górskiego:

logo karnet bialy KurierUEK_winieta2_ok [Przekonwertowany]