Organizatorzy

Wspinanie.pl

TKN Wagabunda

KONTAKT:

Dyrektor KFG
Wojciech Słowakiewicz
ws@wspinanie.pl
kom. 606 412 316

Dyrektor Programowy KFG
Sponsoring
Piotr Turkot
pt@wspinanie.pl
kom. 600 356 626

Kiermasz:
Joanna Turkot
kiermasz@kfg.pl
kom. 507 006 965

Media:
Michał Gurgul
mg@4outdoor.pl
kom. 519 371 777

WAGABUNDA – organizacja pawilonu UEK, wolontariat, recepcja
kfg.wagabunda@gmail.com