Filmy 18. KFG

Już tradycyjnie podczas Krakowskie Festiwalu Górskiego będziemy świadkami dwóch konkursów filmowych – międzynarodowego i polskiego.

Międzynarodowy Konkurs Filmowy

W międzynarodowym konkursie filmowym zobaczymy rekordową liczbę filmów. W tym roku zakwalifikowano 37 dokumentów.

Polski konkurs Filmowy

W polskim konkursie filmowy zobaczymy dwanaście dokumentów