Wojciech Kozub, Krzysztof Starek, Marcin Michałek

  /    /  Wojciech Kozub, Krzysztof Starek, Marcin Michałek

Wspinacze górscy, eksploratorzy. W ich górskim dorobku znajdziemy m.in. nowe drogi i powtórzenia w kirgiskim masywie Kara-su (W. Kozub – Opposite to Asan 650 m VI+, powtórzenie Free Aussie Route 1200 m 5.11d, news; K. Starek – Salamandra 430 m VII-) i w centralnym Karakorum (W. Kozub – zdobycie dziewiczego wierzchołka Honboro 6430 m, mikstową drogą M5 ED, news). Marcin Michałek jest instruktorem taternictwa PZA, autorem wielu nowych dróg i pierwszych przejść zimowych w Tatrach. W tym roku trójka krakowskich wspinaczy pokonała dziewiczą, północną ścianę szczytu Ombigaichen 6573 m, znajdującego się w otoczeniu doliny Nare w Nepalu [news].

Ombigaichen 6573 m
Ombigaichen 6573 m