Regulamin

  /    /  Regulamin

§1
Do konkursu mogą zostać zgłoszone filmy, wyprodukowane w Polsce, zrealizowane po 1 stycznia 2008. Obrazy mogą prezentować różne kategorie filmowe (fabularne, dokumentalne, animowane, eksperymentalne i inne), jak i tematy górskie (wspinaczka górska, skałkowa, wszelkie aktywności górskie, przyroda górska, turystyka i inne. Zalecany czas projekcji to nie powinien przekraczać 45 minut.

§2
Biuro Organizacyjne Festiwalu przyjmuje zgłoszenia do konkursu do dnia 30 listopada 2009 r. W terminie tym należy nadesłać na adres WSPINANIA.PL płytę z filmem w formacie DVD lub DivX oraz wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione formularz zgłoszeniowy [zgłoszenie]. O przyjęciu do selekcji decyduje data otrzymania filmu przez Biuro Organizacyjne Festiwalu.

§3
O dopuszczeniu filmu do konkursu decyduje komisja selekcyjna na czele z Dyrektorem Artystycznym Festiwalu. Zgłaszający filmy zostaną poinformowani do dnia 1 grudnia 2009 r. o przyjęciu filmów do konkursu.

§4
Filmy konkursowe będzie oceniać Jury, obradujące pod kierunkiem Przewodniczącego, powołanego przez Dyrektora Artystycznego Festiwalu spośród grona jurorów.

§5
Jury przyznaje następujące nagrody: dla najlepszego filmu górskiego Grand Prix (I nagrodę) oraz II nagrodę. Jury ma również prawo przyznawania wyróżnień.

§6
W ramach Festiwalu przyznane zostaną również Nagrody Pozaregulaminowe (m.in. nagroda publiczności, nagrody sponsorów).

§7
Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury nastąpi dnia 6 grudnia 2009 r. w czasie gali finałowej. Podczas gali zostaną wręczone zwycięcom nagrody pieniężne i rzeczowe. W przypadku nieobecności laureata, jak i braku zastępstwa nagrody zostaną przekazane przelewem lub pocztą do 2 tygodni od zakończenia festiwalu.

§8
Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na: trzykrotną projekcję w trakcie trwania festiwalu oraz wykorzystanie fragmentów filmu w materiałach promocyjnych.

&9
Organizatorzy gwarantują iż przekazane do konkursu filmy nie zostaną udostępnione osobom trzecim.