Organizers

  /  Organizers

Polska Fundacja Górska

Wspinanie.pl

TKN Wagabunda

KONTAKT:

Dyrektor KFG
Wojciech Słowakiewicz
ws@wspinanie.pl
kom. 606 412 316

Dyrektor Programowy KFG
Piotr Turkot
pt@wspinanie.pl
kom. 600 356 626

Kontakt dla mediów:
Michał Gurgul
mg@4outdoor.pl