Regulamin konkursów

  /    /  Regulamin konkursów

§1
Do konkursu filmu polskiego mogą zostać zgłoszone filmy, wyprodukowane w Polsce, zrealizowane po 1 stycznia 2011. Obrazy mogą prezentować różne kategorie filmowe (fabularne, dokumentalne, animowane, eksperymentalne i inne), jak i tematy górskie (wspinaczka górska, skałkowa, wszelkie aktywności górskie, przyroda górska, turystyka i inne). Zalecany czas projekcji to nie powinien przekraczać 45 minut.

§2
Biuro Organizacyjne Festiwalu przyjmuje zgłoszenia do konkursu do dnia 12 listopada 2012 r. W terminie tym należy nadesłać na adres WSPINANIA.PL płytę z filmem w formacie DVD lub HD oraz wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione formularz zgłoszeniowy [zgłoszenie]. O przyjęciu do selekcji decyduje data otrzymania filmu przez Biuro Organizacyjne Festiwalu.

§3
O dopuszczeniu filmu do konkursu filmu polskiego decyduje komisja selekcyjna. Zgłaszający filmy zostaną poinformowani do dnia 21 listopada 2012 r. o przyjęciu filmów do konkursu.

Do konkursu filmu międzynarodowego zostaną zaproszone filmy zagraniczne oraz wybrane na drodze selekcji filmy polskie. Zgłaszający filmy zostaną poinformowani do dnia 21 listopada 2012 r. o przyjęciu filmów do konkursu filmu międzynarodowego. Polskie filmy zakwalifikowane do konkursu międzynarodowego wezmą również udział w konkursie filmu polskiego.

§4
Filmy konkursowe będzie oceniać Jury, obradujące pod kierunkiem Przewodniczącego.

§5
Jury przyznaje następujące nagrody:

– dla najlepszego filmu – Grand Prix w konkursie filmu międzynarodowego (I nagrodę),

– dla najlepszego filmu – I nagrodę w konkursie filmu polskiego,

– II nagrodę w konkursie filmu polskiego.

Jury ma również prawo przyznawania dodatowych nagród i wyróżnień w konkursie międzynarodowym oraz polskim.

§6
W ramach Festiwalu przyznane zostaną również Nagrody Pozaregulaminowe (m.in. nagroda publiczności, nagrody sponsorów).

§7
Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury nastąpi dnia 7 grudnia 2012 r. w czasie gali finałowej. Podczas gali zostaną wręczone zwycięcom nagrody pieniężne i rzeczowe. W przypadku nieobecności laureata, jak i braku zastępstwa nagrody zostaną przekazane przelewem lub pocztą do 2 tygodni od zakończenia festiwalu.

§8
Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na: projekcje w trakcie trwania festiwalu oraz wykorzystanie fragmentów filmu w materiałach promocyjnych.

&9
Organizatorzy gwarantują iż przekazane do konkursu filmy nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Filmy przesłane na nośnikach DVD nie podlegają zwrotowi.