Agnieszka Jurczyńska-Kłosok

  /    /  Agnieszka Jurczyńska-Kłosok

Adiunktka w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UJ, przewodniczka tatrzańska. Obszary jej zainteresowań to toponimia, oronimia, etnolingwistyka, słownictwo gwarowe i ogólnopolskie, kultura i etyka języka, dydaktyka gramatyki języka polskiego – historyczna i współczesna.
Autorka książki Nazewnictwo Tatr Wysokich. Konceptualizacja przestrzeni górskiej, współpracuje z „Gazetą Górską”.

Agnieszka Jurczyńska-Kłosok