Podczas 14. Krakowskiego Festiwalu Górskiego zaprezentujemy dwie wystawy. Pierwsza – fotograficzna, będzie przedstawiała pierwszą zimową wyprawę na K2 z przełomu lat 1982-1983 pod kierownictwem Andrzeja Zawady. Druga wystawa to z kolei prezentacja prac malarki Ewy Marii Romaniak.

  • „Pierwsza wyprawa zimowa K2 – 1987-1988”
  • „Górskie sytuacje” – Ewa Maria Romaniak

***

wystawa-k2-plansza

Wystawa fotografii Andrzeja Zawady oraz pozostałych uczestników wyprawy sprzed blisko 30 lat. Podsumowując wyprawę Zawada powiedział: „…Nie udało się wejść na K2. Ale nie mamy do siebie żalu, bo zrobiliśmy wszystko, na co nas było stać w tych nieludzkich warunkach”.

***

GÓRSKIE SYTUACJE to wystawa prac Ewy Marii Romaniak, malarki, architektki i scenografki pochodzącej z Rabki-Zdrój. W swoich pracach często odwołuje się do techniki sgraffito za pomocą, której w ekspresyjny sposób przedstawia górskie krajobrazy. Jej prace są wynikiem wieloletniej pasji, emocji i osobistych przeżyć związanych z górami. Prace prezentowane na wystawie w całości poświęcone są tatrzańskim oraz pirenejskim pejzażom.

CYKL GÓRSKI - PIRENEJE - Pic d'Alba, Ewa Maria Romaniak

CYKL GÓRSKI – PIRENEJE – Pic d’Alba, Ewa Maria Romaniak

Ewa Maria Romaniak urodzona w 1987 roku w Krakowie, wychowała się w Rabce-Zdrój. Absolwentka zarówno Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, jak również Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (kierunek scenografia). Stypendystka wymian zagranicznych: VIA University Collage w Danii oraz TEC de Monterrey, Campus Queretaro w Meksyku. Obecnie jest doktorantką na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Ewa Maria Romaniak

Ewa Maria Romaniak

W swojej pracy naukowej porusza zagadnienia związane z teatrem i architekturą, działa na styku tych dziedzin, badając ich wzajemne oddziaływanie. W pracach artystycznych porusza tematy związane z cyklem życia oraz przestrzenią odnosząc się do osobistych przeżyć. Założycielka grupy artystycznej M37A.

Więcej informacji na stronie: www.ewamariaromaniak.com