Program 17. KFG

Czwartek, 5 grudnia

Kino Kijów.Centrum, al. Zygmunta Krasińskiego 34


Piątek, 6 grudnia

ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17

17. KFG program na piątek 6 grudnia – pdf


Sobota, 7 grudnia

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK), ul. Rakowicka 27
Pawilon Dydaktyczno-Sportowy

17. KFG program na sobotę 7 grudnia – pdf

Niedziela, 8 grudnia

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK), ul. Rakowicka 27
Pawilon Dydaktyczno-Sportowy


Ramowy program 17. KFG – organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian. Program będzie na bieżąco aktualizowany oraz uzupełniany