Program

Program 16. Krakowskiego Festiwalu Górskiego zostanie ogłoszony po 20 października. Trwają pracę, aby przybrał on jak najbardziej atrakcyjną i aktualną formę.