Daniel Bracanović i Jędrzej Kupczyński

  /    /  Daniel Bracanović i Jędrzej Kupczyński

Daniel Bracanović

Prawnik, asystent sędziego w sądzie rejonowym, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Towarzystwa Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych „Paragraf 22”. Zawodowo zajmuje się się szeroko rozumianym prawem karnym, oraz kryminalistyką, a także prawem cywilnym. Zainteresowania zawodowe łączy ze swoimi pasjami: turystyką górską i wspinaczką.

Daniel Bracanović (fot. arch. D. Bracanović)

Interesuje się kryminalistycznym badaniem przyczyn wypadków górskich oraz odpowiedzialnością za ich spowodowanie, a także  prawnymi aspektami aktywności człowieka w górach. Jest autorem pracy pt. „Kryminalistyczne i prawne aspekty wypadków śmiertelnych na terenach górskich”, wyróżnionej w konkursie Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego im. Prof. Tadeusza Hanauska na pracę roku z dziedziny kryminalistyki.

Jędrzej Kupczyński

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikacji prokuratorskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury; obecnie zawodowo związany z warszawską prokuraturą. Pasjonuje się kryminalistyką, w szczególności zagadnieniami otwierania zamków i pokonywania mechanicznych zabezpieczeń mienia – współautor książki „Strategia Działania Współczesnego Włamywacza”.

Jędrzej Kupczyński (fot. arch. J. Kupczyński)

W chwilach wolnych od pracy wędruje po górach i eksploruje opuszczone miejsca. Członek Towarzystwa Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych „Paragraf 22” – organizacji społecznej zajmującej się popularyzacją wiedzy o prawie, kryminalistyce i naukach penalnych.