Grzegorz Folta 

  /    /  Grzegorz Folta 

Taternik, przewodnik tatrzański II klasy. Miłośnik i znawca Tatr. Wykładowca tatrzańskiej topografii i historii taternictwa na kursach przewodnickich, członek państwowej komisji egzaminacyjnej dla przewodników tatrzańskich. Autor kilkudziesięciu artykułów historyczno- wspinaczkowych o Tatrach, które publikowane były na łamach magazynów „Góry” i czeskiej „Montany”.

Grzegorz Folta (fot. arch. Grzegorz Folta)

Liczbę spędzonych w Tatrach dni Grzegorz od kilku lat liczy w tysiącach. Ma za sobą ponad sto dróg zrobionych bez asekuracji. Najbardziej ceni sobie trzy przejścia: wejście w ciągu jednego sezonu letniego drogami ścianowymi na wszystkie szczyty Wielkiej Korony Tatr, dwudniowe przejście północnych ścian Wielkiego i Małego Jaworowego Szczytu oraz samotne przejście Głównej Grani Tatr – zrobione bez asekuracji i zjazdów, depozytów oraz wsparcia zewnętrznego. Wyczyn ten zajął mu 149 godzin (szczegółowy opis TUTAJ).

Grzegorz Folta podczas jednej ze swoich licznych tatrzańskich wspinaczek (fot. arch. Grzegorz Folta)