Marek Chmielarski i Artur Małek

  /    /  Marek Chmielarski i Artur Małek

Marek Chmielarski i Artur Małek (z przodu) pod K2 (fot. A. Małek)

Marek Chmielarski

Członek Klubu Wysokogórskiego w Katowicach. Absolwent katowickiego AWF. Wszedł na Gasherbrum II, Broad Peak i Ama Dablam. Wspinał się w rejonach górskich i skalnych m.in. Afryki, Australii, Nowej Zelandii, Ameryki Północnej. Na co dzień instruktor i pracownik wysokościowy. Tyszanin.

Artur Małek w ścianie K2 (fot. Marek Chmielarski)

Artur Małek

członek Klubu Wysokogórskiego w Katowicach. Absolwent katowickiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Organizator i uczestnik wypraw m.in. w Alpy, Andy, Himalaje oraz góry Afryki. Miłośnik wspinania w lodzie. Pierwszy z zimowych zdobywców Broad Peak. Na co dzień pracownik wysokościowy. Tyszanin.