Grzegorz Folta

  /    /  Grzegorz Folta

Taternik, przewodnik tatrzański II klasy. Miłośnik i znawca Tatr. Wykładowca tatrzańskiej topografii i historii taternictwa na kursach przewodnickich, członek państwowej komisji egzaminacyjnej dla przewodników tatrzańskich. Autor kilkudziesięciu artykułów historyczno-wspinaczkowych o Tatrach, które publikowane były na łamach magazynów „Góry” i czeskiej „Montany”.

Grzegorz Folta (fot. arch. G. Folta)

W mijającym roku przeszedł solo tatrzańską łańcuchówkę Staroleśny Kwintet, czyli 5 dróg autorstwa Stanisława Motyki w Dolinie Staroleśnej w sąsiadujących ze sobą masywach Ostrego i Małego Lodowego Szczytu. Cała akcja zajęła mu 4 godzin 40 minut. Z kolei w zespole z lloną Podlecką pokonał inną łańcuchówkę w Tatrach, Puškášove rondo. To kolejne takie przejścia na koncie Grzegorza, ubiegły rok stał pod znakiem Roku 1934, nowej łańcuchówki w Dolinie Batyżowieckiej – w czasie 13 godzin, solo i bez sprzętu, padło 8 tatrzańskich ścian.

Grzegorz ma za sobą sto kilkadziesiąt dróg zrobionych bez asekuracji. Wśród nich ceni szczególnie: wejście w ciągu jednego sezonu letniego drogami ścianowymi na wszystkie szczyty Wielkiej Korony Tatr, dwudniowe przejście północnych ścian Wielkiego i Małego Jaworowego Szczytu oraz samotne przejście Głównej Grani Tatr – zrobione bez asekuracji i zjazdów, depozytów oraz wsparcia zewnętrznego.