Dr hab. Ewa Grzęda

  /    /  Dr hab. Ewa Grzęda

Profesorka Uniwersytetu Wrocławskiego, historyczka literatury, obecnie pracuje w Zakładzie Historii Literatury Romantyzmu na Uniwersytecie Wrocławskim, kieruje Pracownią Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską. Jest autorką ponad stu rozpraw i artykułów naukowych oraz dwóch monografii. Prowadzi badania dotyczące literatury i kultury XIX w., ze szczególnym uwzględnieniem literatury polskiego romantyzmu, oraz w zakresie antropotanatologii humanistycznej.

Zajmuje się również przestrzenią kulturową i literacką, a także problematyką regionalistyczną i literaturą górską, organizuje cykliczne międzynarodowe konferencje naukowe poświęcone problematyce górskiej, redaguje rocznik „Góry-Literatura-Kultura”.

Dr hab. Ewa Grzęda