Maciej Kwaśniewski

  /    /  Maciej Kwaśniewski

W latach 90. dziennikarz „Czasu Krakowskiego”, dzięki jego publikacjom gazecie udało się po raz pierwszy po wojnie zorganizować spotkanie żydowskich i polskich pracowników Oskara Schindlera. Były zastępca redaktora naczelnego „Gazety Krakowskiej” i „Dziennika Polskiego”, do dzisiaj nie daje się przekonać do intelektualnej pauperyzacji mediów, wierzy w media mądre i graficznie piękne. Pomysłodawca wielu akcji społecznych i obywatelskich.

Obecnie redaktor naczelny „Taternika”, przekonany, że Tatry należą do duchowego krajobrazu każdego Polaka. Miłośnik starych zdjęć z Tatr i odkrywania ich historii. Pracownik Instytutu Literatury. Autor książki poświęconej tragediom i tajemnicom tatrzańskim, Tatry. Na granicy życia i śmierci, która ukaże się w przyszłym roku nakładem wydawnictwa SQN.

Maciej Kwaśniewski