Monika Mańczyk-Krygiel

  /    /  Monika Mańczyk-Krygiel

Germanistka, adiunktka w Instytucie Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim.

Jej zainteresowania badawcze to literatura austriacka XIX i XX w., literatura i kultura Śląska XIX i XX w., motyw gór w literaturze i sztuce, pamięć rodzinna (pokoleniowa), gender i ojczyzna prywatna w twórczości pisarek niemieckojęzycznych I poł. XX w.

Monika Mańczyk-Krygiel