Szymon Ziobrowski

  /    /  Szymon Ziobrowski
Szymon Ziobrowski (fot. arch. Sz. Ziobrowski)

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jest absolwentem Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH o specjalności ochrona środowiska w planowaniu i zarządzaniu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także podyplomowych studiów z projektowania usług. Ukończył kurs skałkowy i taternicki, jest przewodnikiem tatrzańskim III klasy.